HipopoProgram

Warsztaty

Warsztaty malarskie
Pracownia artystyczna
HipopoProgram

Program

Podstawa programowa
HipoppoProgram

Rytm dnia

Plan dnia przedszkolaka
HipopoProgram

Imprezy

Imprezy wycieczki
przyjęcia koncerty

Program przedszkola

Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci

Opis ogólny

Dzieci to członkowie społeczeństwa konstruujący własną tożsamość oraz wpływający na tożsamość innych, mający prawo głosu w demokratycznym dialogu i procesie podejmowania decyzji, przyczyniający się do rozwoju społeczeństw.

W naszym holistycznym programie edukacyjnym dziecko jest całością, indywidualnym aktywnym podmiotem, ma poczucie mocy i kompetencji.
Nauczanie to: interakcja, komunikowanie się. Dziecko nadaje znaczenia swoim działaniom, tworzy wiedzę, konstruuje własne ja.

W naszej placówce realizujemy:

  • Podstawę programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Nowatorskie, autorskie programy w HIPOPO to programy zwiększania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym między innymi “Poznawanie świata wartości i duchowości” ” Podróże wehikułem czasu do przeszłości i przyszłości” “Ekokraina Ekoskrzatów, Ekoludków i Ekorycerzy”

Stosujemy wspomagające metody nauczania:

  • prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • prof. Bronisława Rocławskiego

Dla nas program jest drogowskazem koncentrującym działania dzieci, rodziców, nauczycieli wokół głównych założeń programowych. HIPOPO pragnie każdemu dziecku dać szansę osiągnięcia sukcesu.

Nasze główne założenie programowe to uznanie dzieciństwa za wartość autonomiczną wymagającą zaspokajania wrodzonej aktywności dziecka poprzez ekspresję twórczą, nieustające działanie, zapewnienie dziecku możliwości zdobywania i rozszerzania swoich doświadczeń, przeżyć.

Podstawą procesu nauczania i wychowania jest:

  • ekspresja słowna jako kształcenie myślenia i języka dziecka
  • ekspresja plastyczna (malowane listy – język kolorów, kształtów), będące wyrazem przeżyć, problemów, punktów widzenia dziecka
  • ekspresja muzyczna
  • ekspresja wyrażona gestem, ruchem

Przeżycia dzieci są podstawą do formułowania „reguł grupy, przedszkola, żłobka”, zaś warunkiem zapewnienia dzieciom radosnej wspólnej zabawy i nauki, jest dobrze zorganizowany warsztat pracy pedagogiczno – wychowawczej nauczyciela przedszkola.

Naczelną zasadą pracy pedagogicznej jest indywidualizacja, uwzględniająca możliwości psychofizyczne dzieci. Zajęcia są przeprowadzane w formie gier i zabaw.

Atrakcyjnie spędzony w naszej placówce  czas owocuje wysoką kulturą, spokojem i samodzielnością naszych dzieci.