Przedszkole i żłobek nowej generacji

HIPOPO to przedszkole i żłobek nowej generacji, przyjazne, ciepłe, przytulne i bezpieczne.

Jesteśmy małym kameralnym przedszkolem i indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb dziecka i Rodziców.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy wszystkie aktywizujące metody wspomagania ich rozwoju, podejmujemy starania, aby edukacja była zabawą i przyjemnością. Pobudzamy i rozwijamy wyobraźnię, wzbogacamy język i zasób słownictwa, pomagamy odkrywać uczucia i odczucia, uczymy ról społecznych: bycia kolegą, przyjacielem, liderem, a także dialogu, dyskusji, umiejętnego komunikowania się z otoczeniem, współpracy, współdziałania, przedsiębiorczości, tolerancji i asertywności. Dziecko jest podmiotem naszych starań.
Jesteśmy placówką o profilu językowo – artystycznym. Edukacją i opieką obejmujemy dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
Nasza placówka prowadzi:

  • Dla dzieci 5 i 6 letnich roczne przygotowanie przedszkolne
  • Dla dzieci od 2,5 letnich grupy przedszkolne
  • Dla dzieci od 2 roku grupy adaptacyjno – żłobkowa
  • Dla dzieci rozpoczynających edukację w Hipopo mamy opracowane zajęcia adaptacyjne mające na celu wdrożenie dzieci do życia w przedszkolu   lub żłobku
  • Możliwość przebywania dzieci w niepełnym wymiarze czasu
  • Nabór całoroczny

Realizujemy nowatorskie, autorskie programy takie jak:  „Poznawanie świata wartości i duchowości” „Podróże wehikułem czasu od przeszłości i przyszłości” „Ekolandia Ekoskrzatów, Ekoludków i Ekorycerzy”
W placówce może przebywać do 60 dzieci . Liczebność grup to kilkanaścioro dzieci. Placówka jest otwarte we wszystkie dni powszednie w godz. od 6.45 do 18.30. Pracujemy bez przerwy zimowej a także w wakacje. W wakacje w lipcu i sierpniu przedszkole jest otwarte od 6.45 do 18.00  
HIPOPO Niepubliczne Przedszkole i Żłobku  XXI w. Centrum Edukacji Lokalnej zostało założone i wzniesione zgodnie z wymogami przepisów dot. adaptacji i zagospodarowania przestrzeni wytypowanej na potrzeby działalności oświatowej, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno – epidemiologicznych.
Wszystkie pomieszczenia placówki cechuje wysoka i przemyślana w najdrobniejszych szczegółach funkcjonalność.
Sale, toalety, szatnia są urządzone na miarę potrzeb psychofizycznych dziecka. W salach funkcjonują kąciki relaksacyjne, literackie, teatralne, malarskie, muzyczne, konstrukcyjne. Tworząc uporządkowane, pełne harmonii otoczenie dziecka eliminujemy zachowania hałaśliwe, agresywne, a swobodną ekspresję dzieci kierujemy na pożyteczne działania.
Nadal marzymy, pragniemy powołać do życia Stowarzyszenie, którego celem będzie stworzenie szkoły podstawowej – placówki oświatowej propagującej działania edukacyjne wypracowane przez pedagogikę niezależną.