HipopoProgram

Warsztaty

Warsztaty malarskie
Pracownia artystyczna
HipopoProgram

Program

Podstawa programowa
HipoppoProgram

Rytm dnia

Plan dnia przedszkolaka
HipopoProgram

Imprezy

Imprezy wycieczki
przyjęcia koncerty

Warsztaty przedszkolne

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

WARSZTATY MALARSKIE prowadzone przez animatora działań plastycznych, pedagoga.

WARSZTATY MALARSKIE realizują nowatorski program pozwalający dzieciom poznawać aspekty sztuki od paleolitu do sztuki współczesnej.

Zajęcia wykorzystują różnorodne techniki płaskie i półprzestrzenie; realizują rozszerzony program wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania estetycznego: rozwijają wyobraźnię twórczą poprzez wykorzystanie różnorodnych technik i środków wyrazu artystycznego.

STUDIO ROZWOJU MOWY

WARSZTATY Z GLOTTODYDAKTYKI ZE WSPOMAGANIEM LOGOPEDYCZNYM prowadzone przez pedagoga specjalnego – logopedę.

WARSZTATY Z GLOTTODYDAKTYKI ZE WSPARCIEM LOGOPEDYCZNYM – wg prof. Bronisława Racławskiego, umożliwiają rozpoczęcie procesu przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania już w najmłodszej grupie. Stopień trudności jest dostosowywany do wieku oraz intelektualnego rozwoju każdego dziecka.

PRACOWNIA MUZYCZNO – TEATRALNA

WARSZTATY TEATRALNE prowadzone przez aktora.

WARSZTATY TEATRALNE: wykorzystują metody dramy, twórczej wizualizacji, hepeningu – pobudzają ekspresją ruchową dziecka, doskonalą umiejętności komunikowania się.

STUDIO RUCHU

WARSZTATY Z TAŃCA NOWOCZESNEGO I LUDOWEGO prowadzą tancerze zespołów ludowych oraz trenerzy tańca towarzyskiego.

LABORATORIUM ZWIĘKSZANIA SZANS EDUKACYJNYCH

WARSZTATY ROZWOJU OSOBOWOŚCI I KREATYWNOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, prowadzą psycholodzy.

Laboratorium kształtuje umiejętności poznawcze, prospołeczne, pogłębiają umiejętności w zakresie kierowania emocjami …
Dzieci:
Rozwijają umiejętności społeczne

Poznają:

 • reguły, normy, umowy
 • siebie i innych
 • swoje uczucia
 • uczą się kierować własnymi emocjami
 • kształtują umiejętności emocjonalne
 • doskonalą komunikację interpersonalną

Uczą się:

 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z rówieśnikami
 • przekazywać poprawne komunikaty
 • asertywnie porozumiewać się
 • rozwiązywać konflikty z rówieśnikami
 • aktywnie słuchać innych

Budują poczucie własnej wartości

Uczą się:

 • samokontroli zachowania
 • okazywania szacunku i współczucia innym
 • odwagi

PRACOWNIA JĘZYKÓW OBCYCH

WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO prowadzi lektor języka angielskiego – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Dzieci przyswajają podczas zabawy, obco brzmiące słowa, zwroty, wiersze, piosenki.

Warsztaty realizowane codziennie w rozszerzonym zakresie.

PRACOWNIA JĘZYKÓW OBCYCH

WARSZTATY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO.