Opłaty w przedszkolu Hipopo


Przy zapisie dziecka do przedszkola  przez okres wakacji obowiązuje promocyjne  czesne. Nasze czesne obejmuje: 

 • Pięć  nielimitowanych posiłków  z własnej kuchni z uwzględnieniem diet
 • Codziennie zajęcia dydaktyczn0 – wychowawcze z nauczycielem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową
 • Zajęcia z zakresu mowy i myślenia
 • Zajęcia przyrodnicze,
 • Dziecięca matematyka,
 • Zajęcia muzyczno – ruchowe,
 • Zajęcia plastyczne
 • Co roku autorski program edukacyjny
 • Codziennie  język angielski
 • Hiszpański
 • Taniec nowoczesny
 • Glottodydaktyka ze wsparciem logopedycznym (metodą zabawy poznawanie liter, nabywanie umiejętności czytania)
 • Umuzykalnienie
 • Gimnastyka z elementami korektywy
 • Grupowa opieka psychologa
 • Grupowa opieka logopedyczna
 • Koncerty muzyczne
 • Spektakle teatralne
 • Zabawy z artystami
 • Imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne
 • Organizację urodzin
 • Autorskie programy adaptacyjne indywidualnie dopasowane do potrzeb rozwojowych dziecka, ustalane wspólnie z rodzicami.
 • Pobyt dziecka w godz. od 6.45 do 18.45

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny za pobyt Dziecka w placówce w zależności od ilości dni i godzin w miesiącu.