Nasz cel


Propagując alternatywne formy edukacji, nasze działania integralnie wiążemy z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Lokalnej. W placówce działa PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA oraz LABORATORIUM WSPARCIA RODZINY. W PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ oraz LABORATORIUM WSPARCIA RODZINY pedagodzy specjalni, logopeda, psycholodzy, terapeuci podejmują działania wspierające rodziców w pracy indywidualnej z dzieckiem.

 

PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA w ramach terapii indywidualnej stymuluje terapię mowy, zaś LABORATORIUM WSPARCIA RODZINY w ramach terapii indywidualnej pomaga rodzicom w rozwiązywaniu złożonych zagadnień związanych z procesem wychowania dziecka.

W ramach PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ realizowany jest program minimalizacji problemów logopedycznych, a także dyslektycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (ćwiczenia ortofoniczne, zabawy dźwiękonaśladowcze).

Terapie indywidualne są dodatkowo odpłatne