HipopoProgram

Warsztaty

Warsztaty malarskie
Pracownia artystyczna
HipopoProgram

Program

Podstawa programowa
HipoppoProgram

Rytm dnia

Plan dnia przedszkolaka
HipopoProgram

Imprezy

Imprezy wycieczki
przyjęcia koncerty

Podstawa programowa przedszkola

Realizacja programu wychowania przedszkolnego przez nauczycieli wychowania przedszkolnego

  • STUDIO ROZWOJU MOWY – PRACOWNIA JĘZYKOWA: opowiadanie, wprowadzenie wiersza, podsumowanie materiału (zabawa dydaktyczna, rozwiązywanie zagadek …)
  • PRACOWNIA EKOLOGICZNA „EKOLUDEK”: przyswajanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, przybliżenie niektórych zagadnień fizycznych, chemicznych, edukacja z zakresu przyrody ożywionej, nieożywionej
  • PRACOWNIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH – EDUKACJA MATEMATYCZNA (wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej) – w zakresie rozumienia i przyswajania pojęć matematycznych
  • STUDIO ROZWOJU RUCHU – zajęcia realizujące program wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania fizycznego w przedszkolu, zabaw ruchowych, gimnastyki korekcyjnej; zapobiega i redukuje wady postawy
  • PRACOWNIA ARTYSTYCZNA – PRACOWNIA PLASTYCZNA – zajęcia przestrzenno – konstrukcyjne, zajęcia wykorzystujące różnorodne techniki płaskie i pół przestrzenne
  • PRACOWNIA MUZYCZNO – TEATRALNA – warsztaty z umuzykalnienia
    Program HIPOPO jest realizoany przez nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz przez specjalistów w WARSZTATACH …