Misja naszego przedszkola


Dzieci tak jak dorośli potrzebują świadomości, że ich działania zmierzają ku konkretnym celom, są zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami, a osiągnięcia zaspokoją ich życiowe potrzeby. Uwzględniając dziecięcą i ludzką potrzebę wyrażania siebie, własnych przeżyć, myśli, doznań, swoich różnorodnych zainteresowań, w HIPOPO dzieci zaspokajają swoje potrzeby poprzez swobodną ekspresję werbalną, plastyczną, muzyczną, ruchową.

Naszą misją jest troska o prawidłowy rozwój dziecka, rozwijanie jego możliwości intelektualnych, własnej tożsamości, pewności i wiary we własne siły w atmosferze poszanowania praw dziecka.

Pragniemy przygotować dzieci do edukacji szkolnej tak, aby sprostały wymogom stawianym przez szkoły.

We współpracy z rodzicami pragniemy wychować Polaków – Europejczyków pozbawionych kompleksów, wykształconych, znających języki obce.