Skąd pomysł na otwarcie
przedszkola HIPOPO

„Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi” art. 13 Konwencja Praw Dziecka

Przedszkole i żłobek HIPOPO powstało z inicjatywy Urszuli Sławek i Moniki Rembowskiej. Jesteśmy właścicielkami naszego przedszkola, dyrektorami i nauczycielkami wychowania przedszkolnego.

Latem 2003 roku podjęłyśmy starania stworzenia przedszkola bezpiecznego, dokładnie przemyślanego od detali po koncepcję pedagogiczną. Motorem do budowy HIPOPO było pragnienie i marzenie stworzenia przedszkola otwartego na potrzeby dzieci i rodziców, wykorzystującego w pracy dydaktycznej z dziećmi nowoczesne metody, pozwalające realizować w sposób niekonwencjonalny materiał z zakresu kształtowania myślenia, mowy, pamięci, pojęć matematycznych.

Z racji odpowiedniego przygotowania zawodowego: kilkunastoletniej praktyki dydaktyczno – wychowawczej w placówkach oświatowych, przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz niezbędnego przygotowania merytorycznego w zakresie pedagogiki, wychowania przedszkolnego, logopedii, terapii, podjęłyśmy wyzwanie realizacji naszych pasji pedagogicznych, marzeń i stworzyłyśmy HIPOPO DWUJĘZYCZNO – ARTYSTYCZNE Niepubliczne Przedszkole XXI w. Centrum Edukacji Lokalnej.

Pragniemy, aby założona, wybudowana, nadzorowana oraz prowadzona przez nas placówka służyła dzieciom, wspomagała rodziców.

Jesteśmy gwarantem solidnego poziomu oferowanych działań edukacyjnych.
Pamiętajmy im wcześniej dziecko zaczynie uczęszczać do przedszkola wysokiej jakości, tym korzystniej dla jego rozwoju.