Pedagogika niezależna


Jako entuzjastki pedagogiki niezależnej, inspirującej do działań pobudzających wszechstronną aktywność dzieci, propagujemy idee harmonijnego i dynamicznego oddziaływania na wychowanków, kształtowania postaw twórczych umożliwiających otwarcie dzieci ku światu, motywowania do nauki i pracy.

Pedagogika nowego wychowania, zdrowego rozsądku, krytyczna wobec sformalizowanej edukacji, najpełniej przemawia do naszych osobowości jako ludzi, pedagogów i wychowawców, jest uniwersalnym źródłem inspiracji, umożliwiającym korelację zainteresowań dziecka z treściami kształcenia, dzięki niej poznawcza postawa dziecka może wyrazić się poprzez umiejętność skutecznego porozumiewania się, efektywnego współdziałania w zespołach, świadomego korzystania z technik informatycznych, urządzeń audiowizualnych.

Jesteśmy pasjonatkami ruchu pedagogicznego wypracowanego przez nauczycieli, a nie zamkniętego systemu pedagogicznego. Reprezentujemy postawę szacunku dla myśli i pracy dziecka.